Онкологичен център
Онкологичен център

Описание

Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици), които се инжектират в човешкото тяло.

 Отделението разполага с позитронно-емисионен томограф (ПET). Получаваните образи от ПET са с висока диагностична информативност и качество, дължащи се на детекторния материал LSO, световно призната технология за получаване на изображения с най-добрата разделителна способност и контраст. Хибридният апарат дава възможност да се визуализират и най-малките патологични изменения в човешкото тяло. Отделението разполага с мобилен диспенсър-инжектор - IRIS, последен модел на фирма Comecer за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. Мобилността на инжектора позволява аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента за по-голям комфорт.

В Отделението по Нуклеарна медицина работят двама лекари със специалност Медицинска радиология (Нуклеарна медицина и лъчелечение). И двамата са с над 30 години професионален опит в областта на нуклеарната медицина с подчертан професионален интерес към приложението на диагностичните и терапевтичните нуклеарно-медицински методи в онкологията.

 

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100
+35935788581