За нас

От 1 април 2019г. Изпълнителна агенция по трансплантация беше закрита. Нейните функции изцяло се изпълняват от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 

 

Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България
 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО свали файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г. свали файл

ЦЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2014 г. свали файл

Изпълнителната агенция по трансплантация е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273      

 

             

         

СЕДМИЦА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ 
9 - 15 ОКТОМВРИ 2017
СЕДМИЦА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ 9 - 15 ОКТОМВРИ 2017

Изпълнителна агенция по трансплантация, съвместно с пациентски организации и приятели, планира да...

КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, пресъздаващи живота преди и след трансплантация
КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, пресъздаващи живота преди и след трансплантация

    Изпълнителна агенция по трансплантация,  в партньорство с Дирекция „БМЧК” към НС на БЧК, об...

Публикации

СЕДМИЦА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ 
9 - 15 ОКТОМВРИ 2017
Публикация
СЕДМИЦА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИИТЕ 9 - 15 ОКТОМВРИ 2017
КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, пресъздаващи живота преди и след трансплантация
Публикация
КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, пресъздаващи живота преди и след трансплантация