За нас

АСМП-МЦ София 2000 предлага достъпни, своевременни и качествени медицински услуги, насочени към укрепване на здравето, профилактика, ранна диагностика, лечение и повишаване качеството на живот на своите пациенти


АСМП - МЦ София 2000” ООД е основан на 15.09.1999 г. и в този период е един от трите лечебни заведения в гр. София за специализирана извънболнична медицинска помощ. Медицинският център е разположен на територията на община Сердика, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 92 в сграда, в която заема два етажа - на етаж 1 са разположени акушеро-гинекологични кабинети, кабинет по стерилитет и репродуктивно здраве, а на етаж 4 - консултативни кабинети. Към Медицинския център функционира съвременно оборудвана клинична лаборатория, а изследванията се извършват от лекар с призната специалност и клиничен лаборант. Центъра разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение.
“АСМП-МЦ София 2000” ООД предлага достъпни, своевременни и качествени медицински услуги, насочени към укрепване на здравето, профилактика, ранна диагностика, лечение и повишаване качеството на живот на своите пациенти. Медицинската дейност се извършва от 25 лекари с 12 различни специалности, 1 медицинска сестра и 2 акушерки. Всички специалисти са с признати една или две основни или профилни медицински специалности.

Специализираната помощ и консултации се извършват в следните направления: вътрешни болести, неврология, образна диагностика, очни болести, ендокринология, кардиология, дерматология, акушерство и гинекология. В Медицинския център работят и водещи специалисти в областта на “репродуктивното здраве”.