Диагностично-лечебен център
Диагностично-лечебен център

Описание

.

Диагностично-лечебният център на “АСМП - МЦ София 2000” ООД включва следните специализирани медицински кабинети:

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Акушерство и гинекология
 • Мамология
 • Дермато-венерология
 • Неврология
 • Ендокринология
 • Оториноларингология
 • Офталмология
 • Урология
 • Образна диагностика

Има също оборудвана манипулационна.
Извънболничната специализирана медицинска помощ се осъществява съгласно правилата за добра медицинска практика.
Диагностичните и лечебните дейности в ЛЗ се осъществяват от лекари - магистри по медицина, с признати една или няколко специалности, медицински специалисти с висше образование и помощен персонал. Екипът на “АСМП - МЦ София 2000” ООД е с дългогодишен професионален опит и подчертани нравствени качества.

1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 92
+35929316145