Главна страница

За нас

Онкологичният център на УНИ ХОСПИТАЛ - Панагюрище разполага със следните отделения:

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 30 болнични легла, 13 стола за химиотерапия (дневен стационар), център за диспансерно наблюдение и център за клинични изпитвания. Всички болнични стаи са с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, телефон, безплатен wi-fi и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал. Болничните стаи са оборудвани и със система за кислород.

Дейностите:

 • диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
 • консултация, диагностика, стадиране и лечение на редки тумори – невроендокринни, ГИСТ и др;
 • последващо (диспансерно) проследяване на онкологични пациенти;
 • психологична и социална помощ на пациенти с онкологични заболявания;
 • клинични проучвания в областта на медицинската онкология.                                             ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
 •  
 •  с 30 легла в стационар, 2 приемно-консултативни кабинета и регистратура за прием на пациентите. Отделението е оборудвано с последно поколение апаратура - два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.
 • В отделението има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, следоперативно лъчелечение и/или съчетано xимио-лъчелечение. Лекуват се пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото (ендометриума) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво и ануса, белия дроб, простатата и урогениталната система, мозъчни тумори, както и палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене с цел обезболяване и кръвоспиране.

  Извършва се предоперативно лъче и химио-лъчелечение при тумори на ректума, ануса и съчетано лъчелечение на шийката на матката (перкутанно лъчелечение + интракавитарна брахитерапия), което при някои клинични стадии осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение. Извършва се дефинитивно лъчелечение при рак на белия дроб и мозъчни тумори с възможности за радиохирургия при налични показания. 

  Обособена е и Лаборатория по клинична дозиметрия на йонизиращите лъчения.

  В отделението работят пет лекари, от които трима със специалност Лъчелечение и един със специалност Онкология, пет физици, десет рентгенови лаборанти и девет медицински сестри.

 • НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 

 • Отделението разполага с:  позитронно-емисионен томограф (ПET).

Мобилен диспенсър-инжектор - IRIS, последен модел на фирма Comecer за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. 

В Отделението по Нуклеарна медицина работят двама лекари със специалност Медицинска радиология (Нуклеарна медицина и лъчелечение). И двамата са с над 30 години професионален опит в областта на нуклеарната медицина с подчертан професионален интерес към приложението на диагностичните и терапевтичните нуклеарно-медицински методи в онкологията.

 

Онкологичен център създаде публикация
2017
Единственият ПЕТ-скенер в България гарантира изключителна прецизност на диагностичния процес
default image
Единственият ПЕТ-скенер в България гарантира изключителна прецизност на диагностичния процес

  Ултрамодерният Център за комплексно онкологично обслужване в Панагюрище разполага с единствени...

Онкологичен център създаде публикация
2017
МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага с най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на разширени вени
default image
МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага с най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на разширени вени

Доц. д-р Андриан Тонев, дм завършва Медицински университет - София през 1994г. От 1995 до 1997 г....

Онкологичен център създаде публикация
2017
Д-р Росица Кръстева: Лекарят трябва да лекува пациентите си с уважение и желание
Д-р Росица Кръстева: Лекарят трябва да лекува пациентите си с уважение и желание

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ - Панагюрище правим така, че тежкото лечение да бъде понесено максимално ле...

Онкологичен център създаде публикация
2017
Съвременните технологии осигуряват на онкоболните високоефективни и щадящи терапии
default image
Съвременните технологии осигуряват на онкоболните високоефективни и щадящи терапии

д-р Захари Захариев и д-р Росица Кръстева Интервю с д-р Захари Захариев - началник на отделени...

Публикации

Единственият ПЕТ-скенер в България гарантира изключителна прецизност на диагностичния процес
Публикация
Единственият ПЕТ-скенер в България гарантира изключителна прецизност на диагностичния процес
МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага с най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на разширени вени
Публикация
МБАЛ „Уни Хоспитал“ разполага с най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на разширени вени