Описание

Асоциацията на студентите медици- гр. Пловдив (АСМ-Пловдив) е независима, доброволна, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина с нестопанска цел. Създадена е на 10.03.2002г. и в момента има повече от 450 члена.