За нас

Асоциацията на студентите медици- гр. Пловдив (АСМ-Пловдив) е независима, доброволна, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина с нестопанска цел. Създадена е на 10.03.2002г. и в момента има повече от 450 члена.
Седма Национална конференция за редки болести и лекарства сираци под патронажа на Комисия по здравеопазване към 43-то Народно събрание
Седма Национална конференция за редки болести и лекарства сираци под патронажа на Комисия по здра...

Институтът по редки болести под патронажа на Комисия по здравеопазване към 43-то Народно събрание...

Публикации

Седма Национална конференция за редки болести и лекарства сираци под патронажа на Комисия по здравеопазване към 43-то Народно събрание
Седма Национална конференция за редки болести и лека...
Публикация