За нас

Предлага всички лекарствени средства, медицински изделия, диетични храни и козметика. Не приготвя лекарства.


Основна група лекарства (без наркотични и упойващи вещества и предписваните по протокол)


Лекарства за лечение на редки болести (по протокол IA)


Основна група лекарства по протокол IA (без тези за поддържащо лечение на транспл. пациенти и за редки болести)


Лекарства за поддържаща хорм. терапия на болни от злокач. заболявания (по протокол IC)


Основна група лекарства по протокол IC (без тези за поддържаща хорм. терапия на болни от злокач. заболявания и инсулини)


Лекарствени продукти-инсулини (по протокол I C)


Лекарства за поддържащо лечение на трансплaнтирани пациенти (по протокол IС) (Чл.1, ал. 2, т.2.4.3. от договора)


Медицински изделия - тест-ленти


Медицински изделия - превръзки за булозна епидермолиза


Лекарства, съдържащи наркотични и упойващи вещества


Диетични храни за специални медицински цели


Медицински изделия за стомирани болниЛекарства, предписвани по протокол I B