За нас

ИНОБИОТЕХ ЕООД e стартиращо микропредприятие, извършващо проучвания в областта на природните продукти и суровини за производство на висококачествени крайни продукти под формата на храни, фармацевтични и козметични изделия.

Инобиотех е ново микропредприятие, което се занимава с разработване на иновации в природните продукти. Основана през 2015 г. по проект Техностарт на Министерството на икономиката на република България, фирмата има за цел разработването на нови иновативни продукти, които за първи път се предлагат на пазара. Тъй като България е една от най-богатите на медицински растения страни в Европа с над 500 медицински растения, нашият фокус е съсредоточен върху предлагането на растителни крайни продукти под формата на хранителни добавки.  

В този контекст предлагаме на вашето внимание нашия първи продукт, който нарекохме Клиновитал. Клиновитал е тройна формула, базирана на студено пресован сок от арония и гроздето мавруд, и концентриран екстракт от растението котешка стъпка (clinopodium wulgare L.). Клиновитал бе замислен като канцеропротективен препарат, благодарение на концентрирания екстракт от котешка стъпка, но в комбинация с мавруда и аронията се оказва чудесен продукт за профилактика и на сърдечно-съдовата система и хроничните възпалителни процеси в организма.

За потвърждаване на известните факти, които показват полезните свойства на К[D1] отешката стъпка, проведохме собствени експериментални проучвания, при които:

- С DPPH-теста, ORAC и HORAC потвърдихме силната антиоксидантна активност на негови водни екстракти;

- опитите с животни доказаха силния канцеропротективен ефент на екстракти от растението;

- Чрез МТТ-теста потвърдихме цитотоксичното действие върху HT- 29 ракови клетки;

- Установихме, че водните екстракти проявяват и силно ДНК защитно действие;

- Хроматографските анализи на екстракти от растението показват над 1000 регистрирани химични съединия. Идентифицирани са над 30 биологично активни вещества с известна биологична активност.

- Газхроматографския и течнохроматографския масспектрален анализ показа, че растението съдържа Розмаринова киселина, Бетулинова киселина, Урсолова киселина, Бетулин, висока концентрация на Сапонини, фенолни киселини и флавоноиди и други вещества с известна биологична активност.

Изследванията на антиканцерогенната активност са продължени и върху други клетъчни линни за проверка на литературните източници, като се установява значителна цитотоксичност на екстракти, получени в компанията със стойности на IC50 от порядъка на 100 ug/ml, което заедно с отсъствието на токсичност при нормалните клетки позволява употребата на екстракт в големи концентрации предимно за канцеропротектекция, но дори и при случаи на следоперативно лечение и възстановяване. [D2] Поради силния имуностимулиращ и антивъзпалителен ефект в допълнение към антираковия ефект  Котешката стъпка е подходяща при пациенти,преминали курс на химиотерапия за възстановяване на организма и предотвратяване на повторна канцерогенеза.

Получените потвърдителни данни позволиха разработването на новата хранителна добавка Клиновитал, в която централно място заемат екстрактите, получавани от Котешка стъпка. За получаване на балансиран и диверсифициран прием на хранителни фитонутриенти във формулата са добавени арония и гроздето Мавруд, а технологията на получаване е съобразена така, че да запазва състава и биологичната активност на компонентите на продукта. Освен с изключително богатия си състав, който доставя на организма ни разнообразие от фитонутриент, високата концентрация на сапонини благоприятства усвояването и на други полезни вещества от организма ни. Не на последно място, шириокото използване на билката Котешка стъпка и собствените ни експерименти доказват нейната безопасност при консумация, което бе основно съображение за пристъпване към разработването на Клиновитал. За да може екстрактите от растението да проявят своите благотворни за здравето свойства, е необходимо приемането на големи количества, което не е практически удобно в домашни условия. Затова екстрактите, които ние в ИноБиоТех получаваме са силно концентрирани, като по този начин се постигат концентрации, в които билката проявява своите антиканцерогенен, ДНК защитен, антиоксидантен, противовъзпалителен и имуноукрепващ ефекти. Нещо повече, приемът на Котешка стъпка посредством хранителната добавка Клиновитал е наистина приятен и вкусен, благодарение на концентрираните студено пресовани сокове от мавруд и арония.

Клиновитал е течна хранителна добавка с бързо и лесно усвояване от организма и удобен и приятен начин на употреба.


ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде статус
2017
Инобиотех е ново микропредприятие, което се занимава с разработване на иновации в природни продукти. Основано е през 2015 г. по проект Техностарт на Министерството на икономиката на република България. Фирмата има за цел разработването на нови иновативни продукти, които за първи ...
Вижте още
ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде публикация
2017
Да засилим имунитета преди зимата
Да засилим имунитета преди зимата

Има ли сигурен начин да засилим имунната система? Периодът есен-зима е период, който се характе...

Публикации

Да засилим имунитета преди зимата
Да засилим имунитета преди зимата
Публикация
 
Нашият съвременен начин на живот. Как да поемем контрола над здравето си?
Нашият съвременен начин на живот. Как да поемем ко...
Публикация
ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде статус
2017
Да засилим имунитета преди зимата
Да засилим имунитета преди зимата

Има ли сигурен начин да засилим имунната система? Периодът есен-зима е период, който се характе...

ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде статус
2017
Да засилим имунитета преди зимата
Да засилим имунитета преди зимата

Има ли сигурен начин да засилим имунната система? Периодът есен-зима е период, който се характе...

ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде статус
2017
bookBGofficial
presentation InoBIoTech
ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде публикация
2016
 
Нашият съвременен начин на живот. Как да поемем контрола над здравето си?
Нашият съвременен начин на живот. Как да поемем контрола над здравето си?

    Живеем в градове и затворени помещения без движение и физически натоварвания или поне сил...

ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде публикация
2016
Живот с орлите
Живот с орлите

Въпреки непрекъснатото нарастване на продължителността на живота в развитите страни днес, все още...

ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде публикация
2016
Наистина ли котешката стъпка и Клиновитал имат противораков ефект?
Наистина ли котешката стъпка и Клиновитал имат противораков ефект?

- Г-н Бърдаров,  има ли някаква по-интересна предистория, свързана с билката котешка стъпка (Clin...

ИНОБИОТЕХ ЕООД създаде публикация
2016
Как българската биогенетика може да пребори рака?
Как българската биогенетика може да пребори рака?

- Акад. Атанасов,  кои успехи на Геномния център бихте посочили като най-важни? - През 2007 г. бе...