Главна страница

За нас

Клиника по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив е най-големият лъчетерапевтичен център в страната, стационарът е с 50 легла ! Единствена в България разполага с КиберНож, също така два линейни ускорителя Elekta Infinity и Siemens, 3D и 4D компютър томографи, чисто нови стаи за метаболитна брахитерапия !
 

ИСТОРИЯ
Лъчелечение в лечебното заведение се провежда от 1965 г. Използван е апарат за дълбока рентгенова терапия, който по-късно е заменен от 2 телегаматерапевтични апарата. През 2005 г. е инсталирана модернизирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител. През 2011 г. бе пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение. Още в края на 2015 г. в Клиниката по лъчелечение е инсталирана най-модерната система за роботизирана стереотактична радиохирургия, позната под наименованието Кибер-нож

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Лъчелечение се намира на територията на База 1 на бул. „В. Априлов“ 15А. В нея са обособени сектори за провеждане на високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия, и нуклеарна медицина.
Клиниката разполага с висококвалифицирани специалисти и е оборудвана с модерна лъчетерапевтична и диагностична апаратура.
• Стационарът за лъчелечение разполага с 50 легла.
• Пациенти, насочени за нуклеарно-медицински изследвания, се приемат в приемно-консултативнен кабинет – амбулатория, кабинет № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата).
Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативнен кабинет - амбулатория, кабинет № 28.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

1. СЕКТОР ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ:

• Лечебна дейност на сектор лъчелечение:
Целта ни е да осигурим модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставим възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрим качеството им на живот. Наличната апаратура позволява съвременно високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания, чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). На близкодистанцирана или контактна брахитерапия подлежат болни с добракачествени и някои гранично-малигнени образувания на кожата, конюнктивата, пениса и др. Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално въвеждане на радиоактивен 131I. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм.

• Планиране и провеждане на лъчелечението:
Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране. Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение. Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение. Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението. Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

2. СЕКТОР НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА:
Към Клиниката по Лъчелечение. Звено за извършване на високоспециализирани медико-диагностични дейности с приложение на открити радиоактивни вещества. Той е изграден на базата на законови разпоредби и в своята дейност се подчинява на действащите Нормативни документи и Норми за радиационна защита и безопасност. По своята структура и квалификация на работещите в НМ звено, то отговаря на изискванията на Националния стандарт по Нуклеарна Медицина. Разположението на сектора е съобразено с изискванията за оптимално координиране на работата с клиничните звена и с диагностично-консултативните сектори по всички съвременни изисквания.

Обемът на дейност в настоящия момент включва:
• Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с Тс-99м;
• Целотелесна сцинтиграфия с 131 йод;
• Динамична бъбречна сцинтиграфия;
• Сцинтиграфия на кости и стави;
• Целотелесна костна сцинтиграфия;
• Туморотропна сцинтиграфия;
• Хепатобилиарна сцинтиграфия;
• Сцинтиграфия на слюнчени жлези;
• Перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
• Сцинтиграфия на паращитовидни жлези ;
• Сцинтиграфия на тестиси;
• SPECT и целотелесни изследвания.
Нуклеарно-медицинската образна диагностика е от голямо значение при стадирането, в локо-регионалната диагностика и контрол на ефекта от лечението при онкологични заболявания и ранното или своевременно откриване на далечни метастази. Костната сцинтиграфия е „Златен стандарт” при скрининга на костните метастази.

Планиране и провеждане на нуклеарно-медицинска образна диагностика:
Пациенти, насочени за нуклеарно-медицинска образна диагностика, се приемат в приемно-консултативен кабинет – каб. № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата)

ОБОРУДВАНЕ:
1. Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:
• Elekta Infinity с възможност за най-прецизните техники на облъчване - VMAT, IMRT, SRS, SRT, SBRT.
• Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии - 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.
• Кибер-нож - единствен в страната. Той представлява роботизирана система за лъчетерапия, при която се използват над 200 лъча. Лъчите се насочват с прецизност до 1 милиметър. Така се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан. Уредът има възможност да работи от над 120 ъгъла, без да се налага пациентът да мести. С Кибер-ножа ще могат да бъдат лекувани тумори и метастази на мозъка, на гръбнака, тумори на меките тъкани, на хипофизата, артериовенозни малформации и други. 

Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението: 
• 3D Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SPIRIT;

• 4D Компътър-томограф със станция за витруална симулация SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS 4D CT   

• Рентгенов симулатор SIEMENS SIMVIEW NT;
• Две 3D-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
• Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надежност, необходими за защита на пациента;
• Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране дозата на пациента.

2. Оборудване на сектор Нуклеарна медицина 
- съвременна и модерна двуглава Спект гама-камера Symbia E. За провеждането на нуклеарно-медицинските изследвания се използват два радиоизотопа 131I и съответните за вида изследвания китове, маркирани с 99МТс.

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2018
За първи път в България!
За първи път в България!

Д-р Влайкова припомни , че използването на модерния апарат започна през април миналата година. И ...

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2017
Уникалният Кибернож в УМБАЛ „Свети Георги“ вече работи
Уникалният Кибернож в УМБАЛ „Свети Георги“ вече работи

Единствената в страната роботизирана система за радиохирургия Cyberknife (Кибернож) Accuray на УМ...

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2017
В УМБАЛ „Свети Георги“ започват интервенции с Kиберножа
В УМБАЛ „Свети Георги“ започват интервенции с Kиберножа

Единствената в страната роботизирана система за радиохирургия Cyberknife (Кибернож) Accuray на УМ...

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2017
Модернизират Клиниката по Лъчелечение в УМБАЛ Св. Георги
Модернизират Клиниката по Лъчелечение в УМБАЛ Св. Георги

Бившият хранителен блок в База 1 на  УМБАЛ „Св. Георги" се трансформира в нова, съвременна като ф...

Публикации

За първи път в България!
За първи път в България!
Публикация
Уникалният Кибернож в УМБАЛ „Свети Георги“ вече работи
Уникалният Кибернож в УМБАЛ „Свети Георги“ вече работи
Публикация
Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2017
В УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив онкоболните в най-кратък срок могат да започнат лъчелечение, без списък на чакащите.
В УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив онкоболните в най-кратък срок могат да започнат лъчелечение, без...

Най-краткия срок в страната за планиране и започване на лъчетерапия предлага Клиниката по лъчелеч...

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2017
До началото на месец април в Клиниката по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив ще започне да се използва единствения в България CyberKnife (КиберНож)
До началото на месец април в Клиниката по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив ще започне...

CyberKnife съчетава две иновационни технологии: - Система за образно насочване проследява и потвъ...

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2017
Интервю с д-р Мария Влайкова, началник на Клиника по Лъчелечение в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.
Интервю с д-р Мария Влайкова, началник на Клиника по Лъчелечение в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.

 Д-р Влайкова, колко болни на година преминават през вашата клиника? - Всяка година през Клиника...

Клиника по Лъчелечение създаде публикация
2016
50 години Клиника по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив
50 години Клиника по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив

Д-р Мария Влайкова разказа, че основаването на клиниката е било предначертано още в един много по...