Главна страница

За нас

Кабинет 203 Телефон за контакти: 02/ 987 84 22,23 вътр. 239

Извършва специализирано физиотерапевтично лечение на заболявания 
- на зъбните повърхности 
- на кореновите структури 
- на пародонта 

чрез: 
- лазертерапия 
- йонофореза и електрофореза 
- ултразвук 
- биоптрон 
- апарат за корозионен потенциал 
- апарат за фокална диагностика