Главна страница

За нас

Кабинет 302 Телефон за контакти :02 / 987 84 22,23 вътр. 231

Мотивация и ремотивация за придобиване хигиенни навици у децата. 
Прецизно лечение на постоянни и временни зъби: 

- лечение на кариес 
- лечение на пулпит 
- лечение на периодонтит 

Работа по пакети на НЗОК - договор за първична и специализирана дентална помощ.