Главна страница

За нас

Кабинет 104 Телефон за контакти :02/ 987 84 22,23 вътр. 239

Секторни рентгенови снимки. 
Време за проявяване – 10 мин.