АСТРА 9 - /Хера/
АСТРА 9 - /Хера/

Описание

• - аптеката има сключен договор с НЗОК и изпълнява рецепти за всички лекарствени средства включени в позитивния лекарствен списък на НЗОК включително инсулини, глюкомери и тест ленти, медицински изделия за стомирани болни

•    - акцент на специализираната медицинска козметика 
•    - богата номенклатура от лекарствени средства, санитарни материали, билки, хранителни добавки и др.
                                                                  

7000, Русе, България, ул.Александровска 134