Описание

Синексус е компания, посветена на провеждане на клинични проучвания и участва в изследването на ефикасността на нови медикаменти и терапии повече от 20 години
 

Ние предлагаме приятна и спокойна среда, където имате възможност да спомогнете за изграждането на по-добро бъдеще за Вас и за хората около вас.

Синексус разполага с 2 клиники в България и други 24 клиники по света, всяка със свой екип от високо квалифицирани лекари и медицински сестри. Ние сме готови да Ви предоставим персонални  грижи, комфорт и професионализъм.

Хората обикновено не се замислят как дадено лечение или медикамет е стигнало до тях, но всичко от аспирин до химиотерапия е внимателно проучено преди да бъде изписано от лекаря.

В Синексус ние се фокусираме върху “късните фази” на клиничните проучвания. Тези проучвания разглеждат ефекта на медикаментите върху състояние/болест, за които са предназначени. Всички медикаменти, които се изпитват са преминали по-ранни фази на проучване.

Ние провеждаме различни проучвания, включващи разнообразни медикаменти и заболявания. Резултатите от тези проучвания спомагат да се осигури здравословно бъдеще за всички.

Клинично проучване може да се предлага на пациентите в България, след като е одобрено от Изпънителна агенция по лекарствата и Комисия по Етика за многоцентрови изпитвания към Министерство на здравеопазването.

От 2007 година до настоящия момент в центровете на Синексус в България са включени над 300 пациенти  в одобрени клинични проучвания. Всички тези пациенти останаха наши приятели и се радваме,че бяхме полезни с грижите, които положихме и полагаме за тях.

По време на проучването Вашето състояние ще бъде наблюдавано регулярно от обучени и високо квалифицирани специалисти и медицински сестри, спазвайки правилата на одобрния протокол на проучването.