Медицински център Синексус София клон Стара Загора
Медицински център Синексус София клон Стара Загора
6000, Стара Загора, България, ул. " Орфей" №4
+35942/ 231 231

Работно време

Понеделник - Петък

00 - 00