Публикации

Нова класификация на епилепсии и епилептични припадъци от ILAE
Нова класификация на епилепсии и епилептични припадъ...
Статия
Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията
Национален консенсус за диагностика и лечение на епи...
Статия
За специалисти dashboard.own_post_posted
2017
За специалисти dashboard.own_post_posted
2016
За специалисти dashboard.own_post_posted
2016
За специалисти dashboard.own_post_posted
2016