Последователи
д-р Поля  Костова
д-р Поля Костова
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Сабие Коренарска
Д-р Сабие Коренарска
Акушерство и гинекология
Ивелина Петкова
Ивелина Петкова
Студент по медицина
г-ца Илияна Воденичарова
г-ца Илияна Воденичарова
Студент по обществено здраве
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Евелина Димитрова
д-р Евелина Димитрова
Нервни болести / Неврология
д-р Виктория  Благоева
д-р Виктория Благоева
Акушерство и гинекология
д-р Цветана Димитрова
д-р Цветана Димитрова
Трансфузионна хематология
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология
проф. Благовест   Пехливанов дмн
д-р Десислава Николова
д-р Десислава Николова
Акушерство и гинекология
д-р Петя   Съботинова
д-р Петя Съботинова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Вержиния Дуевска
д-р Вержиния Дуевска
Акушерство и гинекология
1 2