За нас

САГБАЛ „ЕВА” е водеща специализирана АГ болница, отговаряща на съвременни европейски стандарти за висококачествено лечение.

Лечебното заведение осигурява квалифицирана медицинска помощ, комфорт и спокойствие на свойте пациенти.

САГБАЛ „ЕВА” разполага със следните модерно оборудвани отделения:
- Родилно отделение
- Гинекологично отделение
- Анестезиология и интензивно лечение
- Неонатологичен сектор към АГО
- Клинична лаборатория
- Медико - диагностична структура по обща и клинична патология

БОЛНИЦАТА РАБОТИ СЪС ЗДРАВНА КАСА!