За нас

Предлага богата гама от лекарства, медицински изделия и консумативи, санитарни материали, козметика.

Аптеката отпуска лекарства по протокол за пациенти с онкологични и редки заболявания, за диабетици и за трасплантирани. 

Отпуска лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалидите и военнопострадалите, както и на ветераните от войните.