За нас

Дружеството против епилепсия е основано от лекари, обединени от общата идея да помагат на всички хора, изминаващи дългия път за лечение на епилепсиите. Водеща мисия е да подкрепим натрупването на знания за лечението на хората, страдащи от епилепсия – най-честото хронично неврологично заболяване.

Нашата роля е да подкрепяме пациентите и  техните семейства, както и лекарите, борещи се за побеждаване на болестта.

Основната ни задача  е  да спомогнем за правилно и достъпно  лечение на епилепсиите.

Да информираме пациентите с епилепсия и родителите на деца, страдащи от епилепсия,  за възможностите и начините за лечение.

Да развиваме възможностите за усъвършенстване на знанията и уменията на лекарите чрез организиране на симпозиуми, конференции и работни срещи за представяне на най-съвременните методи за изследване и лечение на епилепсиите.

Да представяме информация за нерешените проблеми относно развитието и реализацията на хората с епилепсия.

Да достигнем до широка обществена информираност за проблемите на хората, страдащи от епилепсия, и за

необходимостта обществото да ги приеме напълно.

Да представим основните емоционални и социални проблеми, съпътстващи отглеждането на деца с епилепсия.

Да подпомагаме и съдействаме при решаване на проблеми, свързани с лечението и отглеждането на децата с епилепсия.

Представяне:

Дружеството против епилепсия (ДПЕ) е основано през  2005 г.  То е организация с нестопанска цел и осъществява научно- изследователска дейност в областта на проблемите на епилепсията. Всеки проект се осъществява от специалисти с различни профили в областта на епилептологията и спомага за провеждането на изследвания за методите на лечение на различните видове епилепсия, особено за медикаментозно-резистентните форми.

Членове:  

Дружеството против епилепсия  обединява лекари с различни специалности - неврология, детска неврология, електрофизиология, неврохирургия, като целта е  представяне на изследвания и практики по проблемите на заболяването. Общата идея е да помагаме на хората с епилепсия и лекарите, поемащи по пътя на лечение на болестта.  В ДПЕ членуват лекари от цялата страна. 

Цели на Дружеството против епилепсия:

 • Да подпомага диагностицирането и лечението на хората с епилепсия;
 • Да развие сътрудничеството между лекари  и епилептолози в цялата страна;
 • Да установи устойчив контакт с всички, ангажирани с проблемите на епилепсията – държавни институции, агенции, здравни заведения и неправителствени организации;
 • Да повишава общата информираност за потребностите на хората с епилепсия. Да бъде подавана навременна информация към тези, които участват в процеса на вземане на решения – родители, работещите в сферата на социалните услуги за хора с епилепсия и други;
 • Да защитава социалните и граждански права на хората с епилепсия  и на техните семейства, да помогне за преодоляване на социалната изолация и за ефективна социална интеграция на  деца и по-възрастни пациенти  с епилепсия.
 • Да осъществи първоначален скрининг и оценка, а впоследствие регулярен мониторинг на предлаганите услуги за хора с епилепсия;
 • Да провежда изследвания за нови методи за лечение на епилепсията и да представя научните достижения на общопрактикуващите лекари;
 • Да създава връзки и контакти с международни организации и институции, работещи в сферата на епилепсията, и да работи по възможностите за участие в международни проекти;
 • Да провежда обучение и семинари за професионална квалификация на епилептолози.
Дружество Против Епилепсия създаде публикация
2017
Лекари от 8 държави обсъждат диагностиката и лечението на медикаментозно резистентните епилепсии
Лекари от 8 държави обсъждат диагностиката и лечението на медикаментозно резистентните епилепсии

  Над 100 лекари от 8 държави на Източна Европа, между които  42-ма млади български специалисти,...

2017
От
5.7.2017
До
8.7.2017

Публикации

Лекари от 8 държави обсъждат диагностиката и лечението на медикаментозно резистентните епилепсии
Лекари от 8 държави обсъждат диагностиката и лечени...
Публикация
Среща Белград - Кливланд на тема Фокална Кортикална Дисплазия
Среща Белград - Кливланд на тема Фокална Кортикална ...
Публикация
Дружество Против Епилепсия създаде публикация
2017
Среща Белград - Кливланд на тема Фокална Кортикална Дисплазия
Среща Белград - Кливланд на тема Фокална Кортикална Дисплазия

Фокалната кортикална дисплазия е сред основните причини за неконтролирана епилепсия при деца и въ...

Дружество Против Епилепсия създаде публикация
2017
7 - ми Международен образователен курс по фармакологично лечение на епилепсия ще се проведе в Йерусалим, Израел
7 - ми Международен образователен курс по фармакологично лечение на епилепсия ще се проведе в Йе...

Международния образователен курс по фармакологично лечение на епилепсия  ще се проведе в месностт...

Събития

3rd EAST-EUROPEAN SUMMER COURSE ON EPILEPSY: “Comprehensive approach to drug-resistant epilepsies” 
3rd EAST-EUROPEAN SUMMER COURSE ON EPILEPSY: “Compre...
Събитие
Дружество Против Епилепсия създаде публикация
2017
ТРЕТИ ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕТЕН КУРС ПО ЕПИЛЕПСИЯ
ТРЕТИ ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИ ЛЕТЕН КУРС ПО ЕПИЛЕПСИЯ

Българското дружество срещу епилепсия организира третия пореден летен курс по епилепсия за Източн...

Дружество Против Епилепсия създаде публикация
2017
До 15 януари може да заявите участие в клинично ориентиран курс по епилепсия в Италия
До 15 януари може да заявите участие в клинично ориентиран курс по епилепсия в Италия

Клиниката по неврология на болница Bambino Gesù Children’s Hospital – IRCCS в Рим, Италия, органи...