Описание

И АЗ МОГА / I CAN TOO е международна организация за подпомагане на деца със специални нужди. Запознава обществото с проблемите на деца със специални нужди и техните семейства, като създава социални инициативи и събития през цялата година. I CAN TOO съществува изцяло на благотворителен принцип.

Фондацията е създадена през 2006 като частна инициативa от Нели Радева. През 2012 г. I CAN TOO е регистрирана в САЩ като неправителствена организация. Идеята на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип, през 2008 г. I CAN TOO създава терапевтичен Център за деца със специални нужди в София, реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения. В него се рехабилитират 370 деца на месец. И АЗ МОГА помага на над 650 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи Центъра за тези деца – като насочва дарения към тях.

  • През 2015 г. I CAN TOO откри Център за деца с аутизъм “И НИЕ МОЖЕМ / WE CAN TOO” в гр. Пловдив. Проектът се реализира благодарение подкрепата на много фирми, частни лица и доброволци. Това е първият по рода си център в България, в който се създава благотворителен фонд за подпомагане терапията на деца, чиито семейства са с ограничени финансови възможности.
  • Над 300 интернационални известни личности са лица на И АЗ МОГА и популяризират мисията на организацията по света.
  • И АЗ МОГА цели да популяризира и информира обществото за проблемите, с които децата със специални нужди и техните семейства се сблъскват непрекъснато. Фондацията развива тази дейност, като организира множество социални инициативи и кампании, медийни и културни събития през цялата година. По този начин се стреми да предизвика промяна на обществената нагласа и отношение към децата със специални нужди, да привлича на поддръжници, дарители и доброволци в подкрепа на програмите, по които работи.
  • Достигнати повече от 1 милион души чрез социални инициативи, медийни събития и външна реклама »Над 350 културни събития: концерти, музикални фестивали, изложения през годините »Над 20 инициативи: за достъпна среда за хора с увреждания; иницииране създаването на иновативна йога  методология за терапия на деца с аутизъм; популяризиране необходимостта от създаване на терапевтични центрове и др.
  • Доброволческа мрежа от над 100 човека в България и по света.

Повече от 300 известни личности в България и по света са лица на I CAN TOO и популяризират мисията на организацията