Главна страница

За нас

Центърът за деца с аутизъм ще помага за тяхната интеграция и пълноценен живот. Центърът предоставя здравни, образователни, рехабилитационни услуги за децата и техните семейства. Цели максималното развитие на двигателните, умствени и творчески способности на всяко дете.

Принципите на Центъра са създаване на сигурна среда, в която детето получава адекватни грижи; индивидуален подход в работата с всяко дете; следване на най-добрия интерес на детето, като се уважава неговата уникалност и стойност; зачитане и уважаване личността и достойнството на децата.

Целева група:

Центърът има за цел подпомагане социалната адаптация и развитието на деца от 3 до 18 години със затруднения в познавателното, емоционалното, говорното развитие и социалното функциониране чрез осмисляне и уплътняване на свободното им време. 
Това са момчета и момичета, които са извън правилата, типични за останалите деца, имат затруднения в използване на езика и речта като средство за комуникация, трудно се справят в училище и извън него и имат нужда от подкрепа и разбиране в процеса на своето социализиране.Това са децата със специфични особености в психичното си развитие - аутизъм, хиперактивност, дислексия, затруднения в сензорните възприятия, неспецифично езиково развитие, извън контекста на общоприетото, емоционални и поведенчески затруднения.

На какъв принцип работи Центъра:

  • Работни ателиета (работилници), в които децата ще изявяват и развиват своите способности и таланти. В Центъра ще има работилници по фотография, рисуване / глина, готварство, градинарство, музика / танци, техника и конструиране, театър и околен свят
  • Работилници за родителите на тези деца
  • Групи за самопомощ на родители на деца със затруднения в адаптацията и

интеграция в обществото

  •  Индивидуални консултации с психолог
  • Индивидуални консултации с логопед
  • Медиация между родители и училище /детска градина 
  • Тренинги и обучения на учители, работещи с деца, които имат затруднения в

Интеграцията

  • Тренинги и обучения на специалисти, които да работят с децата в Центъра
  • Включване на доброволци в работилниците.

Специалисти:

Фондацията работи с екип от квалифицирани специалисти (медици, психолози,
специални педагози, логопеди, арт-терапевти, социални работници), които
изготвят структурата и идейния проект за неговата дейност.

И ВИЕ МОЖЕТЕ да подкрепите Центъра, като направите дарение на: ЮРОБАНК България IBAN:BG15BPBI79421080910101 SWIFT (BIC): BPBIBGSF

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив набира терапевти
Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив набира терапевти

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА в гр. Пловдив набира специалисти: логопеди, психолози, специа...

Американският терапевт Джейк Грийнспан гостува в България на 28 февруари 2017
Американският терапевт Джейк Грийнспан гостува в България на 28 февруари 2017

Американският експерт в областта на аутизма Джейк Грийнспан гостува за втори път в България от 27...

Публикации

Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив набира терапевти
Център за деца с аутизъм И АЗ МОГА, гр. Пловдив наби...
Публикация
Американският терапевт Джейк Грийнспан гостува в България на 28 февруари 2017
Американският терапевт Джейк Грийнспан гостува в Бъл...
Публикация
Американският терапевт Джейк Грийнспан гостува в България на 28 февруари 2017
Американският терапевт Джейк Грийнспан гостува в България на 28 февруари 2017

Американският експерт в областта на аутизма Джейк Грийнспан гостува за втори път в България от 27...

Психологът Лилия Кондева със съвети към родителите как да работят с деца аутисти в домашна среда
Психологът Лилия Кондева със съвети към родителите как да работят с деца аутисти в домашна среда

„ Съвети и препоръки към родители за работа с деца с аутизъм в домашна среда“ ще даде в събота, н...

Търсим специалисти: логопеди, психолози, специални педагози
Търсим специалисти: логопеди, психолози, специални педагози

Търсим специалисти: логопеди, психолози, специални педагози за работа в Центъра за деца с а...