Описание

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка. там Аутистите живеят в свой свят, имат поведение, различно от това на останалите. Следете темата, за да се информирате за аутизма, да разберете какво представлява - развитие, специфики, поведение.