Описание

На тази страница ще Ви запознаваме с различни банкови продукти и услуги, предназначени за медицински специалисти и осигуряващи им преференциални условия на ползване. Ще публикуваме информация за заеми, отпускани за лечение на конкретен здравен проблем или в конкретно лечебно заведение.