За нас

На тази страница ще Ви запознаваме с различни банкови продукти и услуги, предназначени за медицински специалисти и осигуряващи им преференциални условия на ползване. Ще публикуваме информация за заеми, отпускани за лечение на конкретен здравен проблем или в конкретно лечебно заведение.
2016

Публикации

Специално  предложение за медицински специалисти  
от  Societe Generale Експресбанк - до края на януари
Специално предложение за медицински специалисти о...
Статия