Описание

Специализирано лечебно заведение,в което се извършва активно издирване,диагностика,лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на хора с кожни и венерически заболявания.