Описание

Списание "Здравна политика и мениджмънт" е създадено през 2001 г. То е единственото специализирано издание, което разглежда управлението на здравеопазването във всичките му аспекти и взаимовръзки с останалите сфери на обществения живот. Издава се от Факултет по Обществено здраве при МУ - София.