За нас

Списание "Здравна политика и мениджмънт" е създадено през 2001 г. То е единственото специализирано издание, което разглежда управлението на здравеопазването във всичките му аспекти и взаимовръзки с останалите сфери на обществения живот. Издава се от Факултет по Обществено здраве при МУ - София.

Публикации

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ БР. 1 2018 Г.
СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ БР. 1 2018 Г.
Статия
Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.
Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.
Статия