Публикувани
Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 1, 2019 г.

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ Дискусионен клуб Икономически и организационни проблеми на здравната система - анали...
Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Дискусионен клуб Солидарност и сътрудничество. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн Актуално инте...
Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Дискусионен клуб Солидарност и сътрудничество. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн Актуално инте...
Сп. "Здравна политика и мениджмънт", бр. 3, 2018

Сп. "Здравна политика и мениджмънт", бр. 3, 2018

Брой 3/2018 СЪДЪРЖАНИЕ Дискусионен клуб Формиране на предприемаческа интелигентност. Проф. д-...
Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2018

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2018

Новият брой на сп. Здравна политика и мениджмънт излезе от печатБрой 2/2018 СЪДЪРЖАНИЕ ...
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА 175-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВОЯ ПАТРОН – ЙОРДАНКА ФИЛАРЕ...
СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ БР. 1 2018 Г.

СП. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ БР. 1 2018 Г.

Излезе от печат бр. 1 за 2018 г. на сп. Здравна политика и мениджмънт, издание на Факултет по общ...
Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4 2017 г.СЪДЪРЖАНИЕ Дискусионен клуб Tезата „демонопол...
сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2017

сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2017

Сп. Здравна политика и менидмжънт, бр. 3, 2017СЪДЪРЖАНИЕ Дискусионен клуб Мисъл, Смисъл, Пос...
1 2