За нас

Терапевтична общност “Феникс” е професионална рехабилитационна програма за лечение на зависимости.

Терапевтична общност “Феникс” е първата професионална дългосрочна рехабилитационна програма за зависимости в България, открита през юни 2001г.

Първият експерт оказал подкрепа за програмата е проф.Игор Куценок (Калифорнийски университет)

На работни посещения в Къща "Феникс", с.Бракъовци са били Мартин Койман (експерт на EFTCи основател на терапевтична общност Emiliehoeve,холандия),Антъни Слейтър ( Президент на EFTC),еджидио Смакиа(президент на FICT),Пол Гудман(директор на Ley Community, Великобритания),Федон Калотеракис (Kethea,Гърция),Джеръми Букър (Phoenix Fututes,Великобритания),Джейн Броган (LeyCommunity,Великобритания),Руд Бругеман(Trempolin,Белгия),Луис Минстер ( Великобритания),екип на Therapeutic Community Coolmine ( Ирландия),Сандра Барет и Патриша Симс (Phoenix Futures Wirral,Великобритания)

Програмата се реализира от Център за социална работа “Феникс”. Терапевтичната технология и изследователската дейност се подкрепя от Инситут за екология на мисленето (ИЕМ). ИЕМ е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, чиито цели са психосоциална рехабилитация на зависими, развитие на когнитивно-поведенческата терапия в България и дейности, свързани с обучение и изследователска работа. Членове на екипа на ИЕМ са Проф.Пол Салковскис и Пол Уибъл (Maudsley Hospital, London).

Програма Терапевтична общност “Феникс” има лиценз от Министерство на труда и социалната политика No 965-01/2011 и одобрително становище от Министерство на здравеопазването, респ. Национален център по наркомании No 32/2002.

Мисия

Терапевтична общност “Феникс” е професионална рехабилитационна програма за лечение на зависимости. Ние разглеждаме зависимостта като разстройство на цялата личност.

Ето защо дефинираме рехабилитацията като цялостна промяна в стила на живот и личностно израстване.

Структурираният социален контекст на терапевтичната общност е необходимата среда, в която възстановяването е възможно, но постигането му се осъществява при пълно потапяне на резидента в дейностите в терапевтичната общност, което води до заучаване на нови умения и интегриране на промените в преживяванията и представата за себе си и света в нов стил на живот и личностово израстване.

Защо да избера Къща „Феникс”?

Програма Терапевтична общност “Феникс” е основана в с. Бракьовци, общ. Годеч, през 2001. През 2002г., след работно посещение на програма KETEA в Гърция, бе разкрита и програма за ресоциализация. От 2002 г. Терапевтична общност ФЕНИКС е пълноправен член на ATC (Association of Therapeutic Communities) и е единствения представител на България участвал в разработването на Европейски СТАНДАРТИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА за ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЩНОСТИ в международен проект „Community of Communities” на ROYAL COLLEGE of PSYCHIATRISTS, Великобритания.