За нас

Лечение на наркомании в Терапевтична общност “Феникс” .

Дългосрочна рехабилитационна програма

Дългосрочната рехабилитационна програма е тип терапевтична общност за лечение на младежи и девойки със зависимост към психоактивни вещества ( хероин, амфетамини, кокаин, марихуана) и алкохол.

Терапевтичен подход

Терапевтичният подход е базиран на съвременните европейски стандарти за лечение на зависимости и включва интегрирането на професионалната психотерапия в метода на терапевтичната общност:

 • Възпитателен процес. Това е изградена система за подкрепа на позитивното и даване на негативна реакция спрямо нежеланото поведение на резидентие
 • Групата с нейните установени правила, култура и очаквания
 • Приложение на когнитивно-поведенческата терапия. Резидентите представят когнитивна формулировка за връзката между употребата на наркотика и личността
 • Приложение на психоаналитична терапия (две групи седмично)

Ключов елемент от програмата е изготвянето на индивидуален терапевтичен проект за всеки резидент. Той се изготвя от резидента съвместно с член на персонала чрез индивидуално консултиране, групата за цели, попълване на бланки за цели.

Програмни стадии

Прием

 • Оценка на нуждите чрез Addiction Severity Index
 • Информация
 • Подписване на терапевтичен договор

Ориентация

 • адаптиране към терапевтичната програма
 • изграждане на мотивация за личностова промяна

Основна фаза на промяна

 • изграждане на отговорност чрез участие във всички дейности и роли в програмата
 • когнитивно-поведенческа формулировка
 • личностово израстване
 • личностово израстване
 • изграждане на умения за превенция на рецедив

Обратен преход

 • проверка на уменията, научени в програмата, в обществото извън терапевтичната общност

Ресоциализация (6 месеца)

 • оценка на личностните и семейните ресурси
 • оценка на професионалните умения
 • изготвяне на индивидуален план, който включва професионално развитие

Терапевтични елементи

Дневен режим

В програмата е постигнат баланс между терапия, труд, отмора и забавление. Всекидневно резидентите участват в терапевтични групи. Резидентите са окуражавани да организират и да участват в семинари и обучителни групи по чужди езици и професионални умения. Вечерните активности включват разнообразие от игри, чрез които резидентите се научават да се забавляват без психоактивни вещества.

В основата на промяната са високите изисквания към резидентите. Спазването на дневния режим и правилата в общността са важни елементи от лечебния процес. Очакванията на структурата към резидентите са за активност, отговорност и участие във всички дейности и роли на програмата.

Дневен режим

1. Индивидуални терапевтични проекти

Непосредствено след постъпването в терапевтичната общност, всеки резидент се запознава със своя референт. Референтът е член от персонала, който е изцяло ангажиран с индивидуалния терапевтичен проект на резидента. Този проект включва основните проблемни области в живота на резидента и очертава начините за преодоляването им в програмата.

2. Групи

 • Конфронтационна група
 • Статична група
 • Група за личностово израстване (психодинамична)
 • Група за превенция на рецедив (когнитивно-поведенчески и схема-фокусиран подход)
 • Група за цели
 • Група по сходство
 • Семинар
 • Обучение в професионални умения

3. Дейности, засилващи структурата и принадлежността към терапевтичната общност

 • Сутрешно събиране
 • Вечерно събиране
 • Общо събрание

4. Трудотерапия

 • Иновативна краткосрочна програма за лечение на зависимост към алкохол
 • Програма за лечение на булимия
 • Програма за лечение на хазарт
 • Програма за личностово израстване