За нас

Иновативна терапевтична програма за лечение на АЛКОХОЛИЗЪМ с доказана висока ефективност

Диагнозата Алкохолизъм (алкохолна болест), която вероятно Ви е поставена в някое лечебно заведение в страната съвсем не е достатъчна.

Важен е спектъра и вътрешната динамика на симптомите. Това определя специфична типология, коятоизисква специфични интервенции, включени в индивидуалният проект за лечение на всеки с алкохолен проблем.

Ние изготвяме за всеки индивидуален проект за лечение на алкохолна болест, който включва:

  1. 1. Анализ на несъзнаваните механизми на личността, които водят до емоционална болка, заради която човек пие алкохол.
  1. 2. Оценка на типологията на алкохолния проблем
  1. 3. Прецизиране на специфичната връзка между личността на човека и неговия проблем с алкохола.
  1. 4. Интензивна професионална психотерапия – когнитивно-поведенческа и психодинамична/индивидуална и групова/.
  1. 5. Интензивна групова сихотерапия, включваща 4 групи ежедневно, като в курса на лечение се включват 8 вида групи.
  1. 6. Ново поколение медикаменти.
  1. 7. Специфични инструменти за работа
   
  1. • Тест ASI (Addiction Severity Index), който идентифицират проблемните области.
  1. • Тест на Бест, който е съществен елемент за оценка на ресурса на личността. Използва се за по-па детайлно калибриране на интервенциите. Този текст се прилага в България единствено от екипа на Терапевтична общност Феникс.
   
  1. 8. Седмичен индивидуален план за действие, базиран на специфични процедури.
  1. 9. Иновативен момент е използването на Майндфулнес техники за справяне с влечението към алкохола, повлияване на емоционалния дисбаланс, постига се развитие на потенциала на личността и освобождаване от страданието и болката.
  1. 10. Използване на йерархична терапевтична структура (Терапевтична общност Феникс), която учи на отговорност към себе си и допринася за висока лечебна ефективност.
  1. 11. Ново завръщане в обществото след лечението в защитени условия е заключителният етап от терапевтичната програма – network therapy по Алекс Копело, което представлява иновативна терапия и последващи интервенции в семейната среда и изграждане на опорни точки за всеки завършил програмата.
   
  1. Не на последно място решаваща е непрекъснатата обратна връзка за ефективност на програмата и напасване на показаната ефективност за по-нататъшни интервенции и избор на най-подходящото от целия комплекс от инструменти.


 •  

Някои от специфичните цели при лечението на алкохолизма включват:

• справяне с влечението за употреба на алкохол

• пълна промяна на личността

Нашият екип се грижи за това да Ви подпомага в процеса на възстановяване и преодоляване на влечението към рецидив.

Признаците и симптомите на алкохолизма могат да се появят независимо един от друг, а могат и да останат скрити. За алкохолизъм говорим в следните ситуации:

• Не можем да ограничим количеството на изпития алкохол.

• Чувстваме силна нужда или принуда за пиене.

• Развива се толеранс към алкохола, така количеството изпит алкохол трябва да е голямо, за да може да усетим неговия ефект.

• Пием самостоятелно или в подобна компания.

• Алкохолизмът се усеща най-ясно при физическите абстинентни симптоми, като гадене, изпотяване и треперене. На лице е нужда от незабавно набавяне на алкохол.

• Нямаме спомен от разговори или ангажименти

• Имаме определен ритуал за пиене в определени моменти и човекът, който страда от алкохолизъм става раздразнителен и нервен, когато този ритуал е нарушен.

• Усещаме и раздразнителност, когато обичайното време за пиене наближава, особено ако алкохолът не е наличен.

• При алкохолизма се пие алкохол, за да се почувства „нормално“.

• Съществуват правни проблеми или проблеми при отношенията с другите, заетостта или финансови проблеми поради пиене.

• Губи се интерес към дейности и хобита, които преди са използвани, за да носят удоволствие.

Имайте предвид, че алкохолизъм е състояние, което не може да се скрие и се изгражда с години. Колкото по-скоро се вземат мерки за неговото ограничаване и лечение, толкова по-добри ще са крайните резултати.