За нас

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО е неправителствена организация, чиято цел е обучение по когнитивно–поведенческа психотерапия на психолози, лекари, социални работници и студенти по психология.

Съществено място в дейността на института заемат изследователската работа, психосоциалната рехабилитация на зависими от психоактивни вещества и алкохол и психотерапията при тревожни разстройства.

Институтът е база за клинична практика на студенти по клинична психология от СУ „Св. Климент Охридски” – София.

Терапевтични програми:

Професионална психотерапия при хора с алкохолен и наркоманен проблем

Център за тревожни разстройства

Програма при хранителни разстройства

Индивидуална терапия

Групова терапия

Фамилна терапия

Психологични консултации за деца

Терапевтични области

Обучение по когнитивно-поведенческа психотерапия

Програма за Основен курс по когнитивно-поведенческа терапия

Съдържание:

1.      Личен опит и персонален анализ (80 часа)

В тази част на обучението всеки участник, чрез собствените си преживявания, ще открие несъзнаваните страхове, които предопределят автоматичните отговори на различни активиращи стимули. В частта „Персонален анализ” ще се достигне до прозрение за областите на схемите и за конкретните схеми, които изграждат личностовата структура. Ще се обсъжда как това влияе на терапевтичната връзка.

2.      Обучение в базови и специфични умения (120 часа)

Включва умения за оценка, извличане на формулировка по случай, когнитивно реструктуриране, изграждане на поведенчески експеримент.

Умения за превенция на рецидив, които включват запознаване със схема-фокусираната терапия и обучение в интерперсонални и емоционално фокусирани техники за промяна на схемите.

 3.      Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при психиатрични разстройства - депресии, тревожни разстройства, зависимости, психогенни хранителни разстройства (50 часа)

В тази част ще бъдат представени когнитивните модели на тези психиатрични разстройства и подробни терапевтични планове.

Завършилите курса участници получават сефтификат, даващ права за работа под супервизия.

Курсът е акредитиран от БАКППи дава право за явяване на финален изпит за „консултант” и „терапевт” (след покриване на входящите критерии и брой обучителни часове).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Контакти -  e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175