За нас

Различни етични, морални и социални теми, касаещи отделния човек и обществото - автор професор Златимир Коларов дмн, ревматолог
 

Преди пет години Деян Енев и Воймир Асенов ми предложиха да публикувам във в. „Словото днес” кратък материал на тема милосърдие. Озаглавих го „Сиво, черно и свещица” и подзаглавие „Мисли за милосърдието”. След няколко месеца, провокиран от социално-финансов абсурд, написах втори материал и го публикувах в същия вестник със същото заглавие с малко допълнение. Така спонтанно се роди поредица от текстове по различни вълнуващи ме етични, морални и социални теми под общото заглавие „Сиво, черно и свещица” и подзаглавие, отразяващо конкретно разглежданата тема. Като се обърна назад и се огледам, виждам, че написаното тогава е актуално и сега, т.е. че нищо не се е променило в нашия, изпълнен с абсурди и разочарования живот. Това ми даде основание да събера текстовете и да ги публикувам в самостоятелна книга.

                                 (из предговора на "Сиво, Черно и свещица", 2014г.)

На тази страница ще публикувам текстовете, станали част от тази книга. Макар и написани преди време, те са актуални и днес - нищо не се е променило в нашия, изпълнен с абсурди и разочарования живот. Тук ще можете да прочетете и рецензии за книгата, както и откъси от други мои творби. Ще се радвам, ако успея да провокирам интереса ви!

личен сайт на проф.Златимир Коларов

 

Публикации

Да работиш на инат - за упорството да бъдеш лекар
Да работиш на инат - за упорството да бъдеш лекар
Публикация
За трети път за вярата и църквата
За трети път за вярата и църквата
Публикация
Иван Чакъров
Публикация
Вяра и църква
Публикация