За нас

Портфолиото на TG Dent обхваща: Ендодонтия, Композитни материали, Амалгами, Материали за пломбиране, Цименти и втулки, Стоматологични игли, Превантивни средства, Материал за временни конструкции и други стоматологични продукти. Отличното качество и широка гама на конкурентни цени са наша основна цел