За нас

Желаещите да кандидатстват за членове на Съюза трябва да бъдат настоящи или бивши медицински служители, да имат поне една издадена книга

Съюзът е сдружение с нестопанска цел за обществена полза. Основните му цели са:

Да подпомага опазването, изучаването, развитието и популяризирането на българското литературно наследство като част от световното културно наследство и по-специално произведения и дейност на писатели-лекари и изобщо творчеството на медици – лекари, фелшери, медицински сестри.

Да изследва и популяризира живота, дейността и творчеството на Димитър Димов и автори писатели и поети медици, културни дейци, преводачи и журналисти в България.

Председател: проф. Златимир Коларов

Зам. председател: д-р Лилия Панова, 

Почтен председател: д-р Фани Цуракова

Желаещите да кандидатстват за членове на Съюза трябва да бъдат настоящи или бивши медицински служители, да имат поне една издадена книга, да представят молба до председателя в свободен текст (zkolarov@abv.bg) и по 2 екземпляра от книгите си за оценка от външен рецензент – изявен литературен критик, писател или поет. Книгите ще останат във фонда на „Националния литературен музей”. 

Публикации

Ако посланията на лекарите стигат до повече хора, светът би бил по-добър
Ако посланията на лекарите стигат до повече хора, св...
Публикация
ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВИ КОНГРЕС НА UMEM - „МЕДИЦИНА И МИР“ - Програма
ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВИ КОНГРЕС НА UMEM - „МЕДИЦИНА И МИР“...
Публикация