За нас

Детска нефрология и хемодиализа. Педиатър. Абдоминална ехография в детска възраст.
 

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по педиатрия и детска нефрология.

- Профилактични прегледи на отделителна система, ехография на отделителна система.
- Диагностика и проследяване  на вродени аномалии на отделителна система, лечение на  инфекции на отделителната система(цистит, пиелонефрит,уретрит).
- Проследяване на деца с хронично бъбречно заболяване.
- Нощна енуреза(нощно напикаване) при деца и лечение.

-Лечение на  остри инфекции при деца /горни и долни дихателни пътища, УНГ инфекции, стомашно-чревни, на отделителната ситема и др./

 

  Работи с НЗОК:

- код 17 - детски болести.

- код 53 - детска нефрология.

 

  Дни за прием, след предварително обаждане на телефон 0897857066: 

 

  Понеделник - 14.00 - 20.00

  Сряда - 14.00 - 20.00

  Петък - 14.00 - 20.00

 

  Град Пловдив, ул. Кавала 20, етаж 7, кабинет 4.