За нас

Доброволно обединение на медицински и други специалисти, с опит и интереси в областта на молекулярната, геномна, прецизирана и персонализирана медицина

Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина (БАППМ), на английски език: Bulgarian Alliance for Precision and Personalized Medicine (BAPPM), е сдружение, създадено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като доброволно обединение на медицински и други специалисти, с опит и интереси в областта на молекулярната, геномна, прецизирана и персонализирана медицина.

Кои сме ние

БАППМ обединява високата експертиза и усилията на специалисти от различни медицински специалности и направления – национални консултанти, председатели на научни дружества и водещи специалисти с доказани постижения и професионални интереси в областите, в които се развива и ще се развива прецизираната и персонализирана медицина.

Мисия и цели

Персонализираната и прецизирана медицина са интердисциплинарни подходи в съвременната медицина, които не се вместват в съществуващите разбирания за медицински специалности и терапевтични области. За тяхното развитие и правилно прилагане се изискват обединени усилия, координирани действия и конкретни стъпки от страна на различни медицински специалности и направления в медицината, фармацията, организацията на здравеопазването и здравния мениджмънт.

Още за нас ще намерите на сайта ни>>>

Първа Балканска Конференция по Персонализирана Медицина
1000,  София,
Бест Уестерн Експо Хотел
От
26.10
До
27.10
  • Ще присъствате ли?

Публикации

ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
Статия
Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина (ПРОГРАМА)
Прецизираната диагностика – ключ към персонализирана...
Статия

Събития

Първа Балканска Конференция по Персонализирана Медицина
Първа Балканска Конференция по Персонализирана Медицина
Събитие