За нас

БАПЕМЕД е първата по рода си неправителствена организация, фокусирана върху персонализираната медицина, сред страните в Централна и Източна Европа. Асоциацията участва активно в процеса на утвърждаване на концепцията за персонализиран подход в съвременната медицина.

Цели

 • Популяризиране на концепцията за персонализирана медицина (лечението на болестта или определяне на предразположението към заболяване на пациента, с прилагане на молекулярен генетичен анализ, с цел постигане на оптимален медицински резултат) сред медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности;
 • Популяризиране на приноса на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и утвърждаване на обществената значимост на персонализираната медицина в здравната система;
 • Гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализирана медицина.

Усилията ни са насочени към повишаване на информираността за всички аспекти, свързани с персонализираната медицина,намиране на устойчиви решения и създаване на работещ механизъм за нейното приложение, защото „Всеки пациент е важен!“.

БАПЕМЕД работи в тясна връзка със съществуващите организации за подобряване на разбирането за персонализирана медицина и свързаните с нея въпроси, обединявайки и оптимизирайки усилията на всички заинтересовани страни.

Дейност

 • Осигурява становища от водещи специалисти по въпроси от обществената политика, засягащи персонализираната медицина;
 • Подпомага разясняването на ползите от персонализираната медицина за общественото и индивидуално здраве пред обществото, административните структури, формиращи здравната политика, членове на правителството, държавни служители, представители на НЗОК и частните здравно-осигурителни фондове;
 • Представлява форум за идентифициране на обществени политики, които може да затрудняват възможностите за постигане на очакваните резултати от персонализираната медицина и съдейства за разработване на устойчиви решения и съответна нормативна база.
 • Създава условия за постигане на консенсус по важни въпроси на обществото, здравната политика и подкрепя необходимите промени за повишаване на обществения интерес и въвеждането на персонализираната медицина.

Обществена политика на БАПЕМЕД

БАПЕМЕД се стреми да създаде благоприятна среда за развитието на персонализираната медицина. Асоциацията работи за по-доброто информиране и обучаване на органите и структурите, създаващи регулаторната рамка и механизмите на реимбурсиране на продуктите на персонализираната медицина. На основата на разнообразието на своите членове, БАПЕМЕД издига убедително глас за изграждане на национална стратегия за по-широко прилагане и увеличаване на инвестициите в персонализираната медицина. Асоциацията работи в тясна връзка със съществуващите организации за развитието  на персонализираната медицина в България и свързаните с нея въпроси, обединявайки и оптимизирайки усилията на всички заинтересовани страни.

 • Работи в сътрудничество с организациите – членове и външни експерти за идентифициране, анализиране и решаване на етичните, правни и обществени последствия от персонализираната медицина;
 • Информира и обучава отговорните за формиране на здравните политики органи и институции за предимствата на персонализираната медицина и необходимостта от нейното развитие;
 • Защитава и подпомага лицата, провеждащи обучение по персонализирана медицина както в държавния, така и в частния сектор и
 • Осигурява възможност за общуване на многото и различни заинтересовани от персонализираната медицина лица.
Започва училище по персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции
Започва училище по персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции

След революционните открития, свързани с лечението на инфекциозни заболявания и все по-широката з...

С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

40 години след като през 1977 г. е определена за първи път секвенцията (последователността) на ця...

Публикации

Започва училище по персонализирана медицина при вирусни и бактериални инфекции
Започва училище по персонализирана медицина при виру...
Публикация
С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОН...
Публикация
С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА
С БАПЕМЕД И МУ-ПЛОВДИВ - ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

40 години след като през 1977 г. е определена за първи път секвенцията (последователността) на ця...

3D биопринтинг на тумори помага за тестването на нови лекарства
3D биопринтинг на тумори помага за тестването на нови лекарства

На 7-ми юни 2017 г., в София се проведе първият форум от поредицата събития „Училище за персонали...

Д-р Велизар Шиваров: С помощта на персонализираната медицина жена получи диагноза след 10 г. чакане
Д-р Велизар Шиваров: С помощта на персонализираната медицина жена получи диагноза след 10 г. чакане

Българската асоциация за персонализирана медицина БАПЕМЕД проведе първото по рода си в България „...

Проф. Георги Михайлов:
Биологията ще бъде революцията на XXI век
Проф. Георги Михайлов: Биологията ще бъде революцията на XXI век

Българската асоциация за персонализирана медицина БАПЕМЕД проведе първото по рода си в България „...

На училище по персонализирана медицина с БАПЕМЕД
На училище по персонализирана медицина с БАПЕМЕД

На 7-ми юни, 2017 г. (сряда) от 13:00 часа в „Арена ди Сердика Ресиденс Хотел“, София ще се състо...