За нас

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА „МЕДИКА” е създадена през 2005 година. В лечебното заведение работят водещи специалисти в областта на физикалната и рехабилитационната медицина.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННАМЕДИЦИНА „МЕДИКА” е създадена през 2005 година. В лечебното заведение работят водещи специалисти в областта на физикалната и рехабилитационната медицина. В СБАЛФРМ „МЕДИКА” се провежда лечение на деца с детска церебрална парализа и се работи по методите на „Войта” и „Бобат”.

   От 2006 г. в СБАЛФРМ „Медика" се прилага и уникален метод на рехабилитация - лимфен дренаж. Той сеприлага от нашите специалисти след обучение към Брюкселския свободен университет. Това е първата групаспециалисти по мануален лимфен дренаж в Североизточна България, която има сертификат. Този вид масаж сепрактикува засега единствено в Русе и София. Той е приложим при вродени и придобити лимфни отоци накрайниците.

 

В болницата лекуваме:

1. Болести на централната нервна система:

Слединсултни състояния;

Болест на Паркинсон;

Множествена склероза.

2. Детска церебрална парализа:

Метод на Войта. Прилагаме този и други съвременни методи при деца с церебрална парализа;

Метод на Бобат - невроразвойна терапия;

3. Болести на периферната нервна система:

Плексити;

Радикулити;

Полиневропатии;

Невралгии на троичния и лицевия нерв;

4. Болести на сърдечно съдовата система:

Слединфарктни състояния

5. Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия.

6. Родова травма на периферна нервна система:

Аушерска парализа

7. Родова травма на централната нервна система.

8. Увреждания на опорно - двигателния апарат:

9. Състояния след фрактури, травми, артрозна болест:

Дископатии;

Ендопротезиране;

Протезиране след ампутация;

Ревматоиден артрит и бурсит;

Болест на Бехтерев;

 

В СБАЛФРМ „МЕДИКА” разполагаме с добре оборудвани по стандартите зали за:

Електролечение;

Кинезитерапия;