За нас

Медицински център "МЕДИКА ЕКСПЕРТ” е специализирано лечебно заведение за извънболнична помощ. Има изградени центрове по физикална и рехабилитационна медицина в градовете Русе и Борово, както и няколко успешно разработени възстановителни SPA– центрове в Русе.

  Медицински център "МЕДИКА ЕКСПЕРТ” е специализирано лечебно заведение за извънболнична помощ. Има изградени центрове по физикална и рехабилитационна медицина в градовете Русе и Борово, както и няколко успешно разработени възстановителни SPA– центрове в Русе.

  Високо квалифициран екип от специалисти работи в модерна и добре оборудвана база, съответстваща на изискванията за физиотерапия и рехабилитация. Обект на лечение във физикалната и рехабилитационна медицина са следните групи заболявания:

Заболявания на периферната и централната нервна система

Слединсултна рехабилитация

Артрозни заболявания

Ортопедични и травматични заболявания

Хирургични заболявания

Заболявания на обмяната, метаболитен синдром

Акушеро-гинекологични заболявания

Заболявания на горните дихателни пътища

Кожни заболявания

Детски заболявания

Урологични заболявания

Очни и УНГ заболявания

Детска церебрална парализа

Рехабилитация след инфаркт на миокарда

  Кинезитерапията е метод на лечение чрез движение и използва различни форми на двигателна активност за 
функционално възстановяване, поддържане и профилактика на различни заболявания. С доказан ефект се прилагат специализирани кинезитерапевтични техники по методите на Бобат, Кабат и Войта, неврална терапия, мануална терапия, екстензионна терапия и др.:                     

Изправителна гимнастика

Лечебна физкултура

Суспенсионна терапия и пулитерапия

Теренно лечение

Лечебен масаж