За нас

JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM
10 години опит и професионализъм
в разработването и внедряването на медицински софтуер.
 

"Смарт Софтуер Системс" е технологична софтуерна компания с огромен опит, специализирана в разработването и внедряването на медицински софтуер в големи и малки болници, медицински центрове и лаборатории. 

 

Специализирания медицински софтуер JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM обхваща всички необходими модули и функционалностти за оперативната дейност на едно лечебно заведение. 

Обхват: 

1.    Извънболнична помощ
2.    Болнична помощ
3.    Лаборатория - клинична, микробиология, патохистология, генетика и др.
4.    Образна диагностика (PACS)
5.    Логистика - болнична аптека и вещеви склад
6.    Онкология - „Онко-Смарт“ система за разтваряне на скъпоструващи лекарства и цитостатици
7.    Ин-витро - единствения български софтуер
8.    СУПТО - Софтуер за управление на продажбите в търговски обект
9.    Електронен болничен
10.    НЗОК - поддържа всички отчетни форми
11.    Мениджмънт - цялостна репортинг система, иновативен механизъм за вътрешно разпределение на косвените разходи. СТАТИСТИКА (РЕПОРТИНГ)
12.    СЪПОРТ (Поддръжка – Helpdesk)

 

КАК ДА ВНЕДРИТЕ JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашия медицински център?
КАК ДА ВНЕДРИТЕ JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашата болница?

за повече информация посетете нашия сайт:  smart-ss.org

 

Софтуерната компания е сертифицирана от CSB Ltd. със сертификати ISO/IES 27001:2017 и ISO 9001:2015.

Фирмата се стреми да развива висококачествени комплексни решения и продукти налагащи европейски стандарти, в съответствие с националните политики в областта на здравеопазването.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK” поддържа модулите:

1.Специализирана доболнична помощ

 1. СИМП
 2. Медикодиагностични дейности МДД
 3. Образна диагностика и PACS
 4. Клинична лаборатория
 5. Микробиология
 6. Патохистология
 7. Генетика
 8. Имунология и др.
 9. Отчитане към НЗОК на СИМП и МДД

2.Специализирана болнична помощ

2.1 Стационар

 1. Оперативна дейност

2.3. Консервативно лечение

2.4. Отчитане към НЗОК на КП и Амб процедури, МИ, реимбурсирани лекарства /всички КП и Амб. процедури/

 1. Онкология

3.1. Модул за разстваряне на цитостатици

3.2. Клинични проучвания

3.3. Химиотерапия

 1. Интеграции
 2. (HADIS)

4.2. НОИ – електронни болнични листи

4.3. НАП – осигурителен статус

4.4. ПИС

4.5. Бизнес навигатор

 1. Логистика – управление на доставките и правилното изразходване на материалитe

5.1. Болнична аптека

5.2. Общоболничен склад

 1. . Репортинг (Business Intelligence)

6.1. Финансови статистики (приходи и разходи)

6.2. Медицинска статистика

6.3. Качествени и количествени показатели

 1. . Ин-витро - единствената работеща в тази сфера система в България

7.1. Клинична част

7.2. Ембриология

7.3. Андрология

7.4. ЦАР и ИАТ

8. Регистратура

9. Каса – фактуриране, паричен поток

10. Хранене

11. Работен график.

Резултати след внедряване на БИС „JOYSTICK”:

 • Канализира процеси и алгоритми на работа
 • Контрол на приходите и разходите
 • Връзка на пациента с болничното заведение
 • Статистическа обработка на данните
 • Пази здравето на пациентите

 

Контакти на „Смарт Софтуер Системс“:

Офис София
гр. София, кв.Иван Вазов,
бул.Петко Каравелов, бл.62, ап.21

 

Офис Бургас
гр. Бургас, жк. "Славейков",
бл. 1Б, вх. 15, ет.1

 

Управител:  +359 889 693 962
Поддръжка: +359  56 716 341, +359 884 656 946

Официален сайт: https://smart-ss.org
Електронна поща
info@smart-ss.org
support@smart-ss.org
 

2019 година.

медицински софтуер, болнична информационна система, лабораторна информационна система, ин-витро софтуер, HIS, LIS, PACS, JOYSTICK - HEALTHCARE MANAGAMENT SYSTEMS

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
Терминологичен речник при бременност
Терминологичен речник при бременност

БХС Какво е биохимичен скрининг? Биохимичният скрининг е лабораторно кръвно изследване, с помо...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
Как да открием правилния медицински специалист?
Как да открием правилния медицински специалист?

Многообразието от лекари обърква хората, даже и човек често се пита към какъв лекар да се обърне,...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници
„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници

„Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за ...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 
В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Темата е провокирана от новия вид криптовируси, който се разпространява чрез имейли с цел заплашв...

Публикации

Терминологичен речник при бременност
Публикация
Терминологичен речник при бременност
Как да открием правилния медицински специалист?
Публикация
Как да открием правилния медицински специалист?