За нас

JOYSTICK е цялостна платформа за управление и менажиране на болници и медицински центрове създадена от „Смарт Софтуер Системс“ ЕООД / „Smart Software Systems“. Фирмата е създадена през 2009 година и до днес /2017г./ има повече от 7 години опит в технологичното развитие на медицинския софтуер.

JOYSTICK  health care management system

ЦЯЛОСТНА ПЛАТФОРМА ЗА МЕНАЖИРАНЕ НА БОЛНИЦИ И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

JOYSTICK - health care management system е цялостна платформа за управление и менажиране на болници и медицински центрове създадена от „Смарт Софтуер Системс“ ЕООД / „Smart Software Systems“. Медицинският ни софтуер се отличава с успешно изградена инфраструктура, гъвкавост, новаторски решения и разпознаваемост по качество.

 „Смарт Софтуер Системс“ е създадена през 2009 година и до днес /2017г./ има повече от 7 години опит в технологичното развитие на медицинския софтуер. JOYSTICK предоставя на мениджмънта инструмент за постигане на поставените цели и на пациентите по-добро и качествено обслужване.

Софтуерната система е сертифицирана от CSB Ltd. със сертификати ISO/IES 27001:2013 и ISO 9001:2015.

Фирмата се стреми да развива висококачествени комплексни решения и продукти налагащи европейски стандарти, в съответствие с националните политики в областта на здравеопазването.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK” поддържа модулите:

1.Специализирана доболнична помощ

 1. СИМП
 2. Медикодиагностични дейности МДД
 3. Образна диагностика и PACS
 4. Клинична лаборатория
 5. Микробиология
 6. Патохистология
 7. Генетика
 8. Имунология и др.
 9. Отчитане към НЗОК на СИМП и МДД

2.Специализирана болнична помощ

2.1 Стационар

 1. Оперативна дейност

2.3. Консервативно лечение

2.4. Отчитане към НЗОК на КП и Амб процедури, МИ, реимбурсирани лекарства /всички КП и Амб. процедури/

 1. Онкология

3.1. Модул за разстваряне на цитостатици

3.2. Клинични проучвания

3.3. Химиотерапия

 1. Интеграции
 2. (HADIS)

4.2. НОИ – електронни болнични листи

4.3. НАП – осигурителен статус

4.4. ПИС

4.5. Бизнес навигатор

 1. Логистика – управление на доставките и правилното изразходване на материалитe

5.1. Болнична аптека

5.2. Общоболничен склад

 1. . Репортинг (Business Intelligence)

6.1. Финансови статистики (приходи и разходи)

6.2. Медицинска статистика

6.3. Качествени и количествени показатели

 1. . Ин-витро - единствената работеща в тази сфера система в България

7.1. Клинична част

7.2. Ембриология

7.3. Андрология

7.4. ЦАР и ИАТ

8. Регистратура

9. Каса – фактуриране, паричен поток

10. Хранене

11. Работен график.

Резултати след внедряване на БИС „JOYSTICK”:

 • Канализира процеси и алгоритми на работа
 • Контрол на приходите и разходите
 • Връзка на пациента с болничното заведение
 • Статистическа обработка на данните
 • Пази здравето на пациентите.

Контакти на „Смарт Софтуер Системс“:

Телефон: 0889 693 962; 056 716 341

Aдрес: гр.Бургас, жк.Славейков, бл.1Б, вх.15, ет.1

Е-mail: support@smart-ss.org

Официален уеб сайт:  www.smart-ss.org

2017 година.

Публикации

Терминологичен речник при бременност
Терминологичен речник при бременност
Статия
Как да открием правилния медицински специалист?
Как да открием правилния медицински специалист?
Статия