За нас

JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM
10 години опит и професионализъм
в разработването и внедряването на медицински софтуер.
 

"Смарт Софтуер Системс" е технологична софтуерна компания с огромен опит, специализирана в разработването и внедряването на медицински софтуер в големи и малки болници, медицински центрове и лаборатории. 

 

Специализирания медицински софтуер JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM обхваща всички необходими модули и функционалностти за оперативната дейност на едно лечебно заведение. 

Обхват: 

1.    Извънболнична помощ
2.    Болнична помощ
3.    Лаборатория - клинична, микробиология, патохистология, генетика и др.
4.    Образна диагностика (PACS)
5.    Логистика - болнична аптека и вещеви склад
6.    Онкология - „Онко-Смарт“ система за разтваряне на скъпоструващи лекарства и цитостатици
7.    Ин-витро - единствения български софтуер
8.    СУПТО - Софтуер за управление на продажбите в търговски обект
9.    Електронен болничен
10.    НЗОК - поддържа всички отчетни форми
11.    Мениджмънт - цялостна репортинг система, иновативен механизъм за вътрешно разпределение на косвените разходи. СТАТИСТИКА (РЕПОРТИНГ)
12.    СЪПОРТ (Поддръжка – Helpdesk)

 

КАК ДА ВНЕДРИТЕ JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашия медицински център?
КАК ДА ВНЕДРИТЕ JOYSTICK – HEALTCARE MANAGEMENT SYSTEM във Вашата болница?

за повече информация посетете нашия сайт:  smart-ss.org

 

Софтуерната компания е сертифицирана от CSB Ltd. със сертификати ISO/IES 27001:2017 и ISO 9001:2015.

Фирмата се стреми да развива висококачествени комплексни решения и продукти налагащи европейски стандарти, в съответствие с националните политики в областта на здравеопазването.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK” поддържа модулите:

1.Специализирана доболнична помощ

 1. СИМП
 2. Медикодиагностични дейности МДД
 3. Образна диагностика и PACS
 4. Клинична лаборатория
 5. Микробиология
 6. Патохистология
 7. Генетика
 8. Имунология и др.
 9. Отчитане към НЗОК на СИМП и МДД

2.Специализирана болнична помощ

2.1 Стационар

 1. Оперативна дейност

2.3. Консервативно лечение

2.4. Отчитане към НЗОК на КП и Амб процедури, МИ, реимбурсирани лекарства /всички КП и Амб. процедури/

 1. Онкология

3.1. Модул за разстваряне на цитостатици

3.2. Клинични проучвания

3.3. Химиотерапия

 1. Интеграции
 2. (HADIS)

4.2. НОИ – електронни болнични листи

4.3. НАП – осигурителен статус

4.4. ПИС

4.5. Бизнес навигатор

 1. Логистика – управление на доставките и правилното изразходване на материалитe

5.1. Болнична аптека

5.2. Общоболничен склад

 1. . Репортинг (Business Intelligence)

6.1. Финансови статистики (приходи и разходи)

6.2. Медицинска статистика

6.3. Качествени и количествени показатели

 1. . Ин-витро - единствената работеща в тази сфера система в България

7.1. Клинична част

7.2. Ембриология

7.3. Андрология

7.4. ЦАР и ИАТ

8. Регистратура

9. Каса – фактуриране, паричен поток

10. Хранене

11. Работен график.

Резултати след внедряване на БИС „JOYSTICK”:

 • Канализира процеси и алгоритми на работа
 • Контрол на приходите и разходите
 • Връзка на пациента с болничното заведение
 • Статистическа обработка на данните
 • Пази здравето на пациентите

 

Контакти на „Смарт Софтуер Системс“:

Офис София
гр. София, кв.Иван Вазов,
бул.Петко Каравелов, бл.62, ап.21

 

Офис Бургас
гр. Бургас, жк. "Славейков",
бл. 1Б, вх. 15, ет.1

 

Управител:  +359 889 693 962
Поддръжка: +359  56 716 341, +359 884 656 946

Официален сайт: https://smart-ss.org
Електронна поща
info@smart-ss.org
support@smart-ss.org
 

2019 година.

медицински софтуер, болнична информационна система, лабораторна информационна система, ин-витро софтуер, HIS, LIS, PACS, JOYSTICK - HEALTHCARE MANAGAMENT SYSTEMS

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
Терминологичен речник при бременност
Терминологичен речник при бременност

БХС Какво е биохимичен скрининг? Биохимичният скрининг е лабораторно кръвно изследване, с помо...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
Как да открием правилния медицински специалист?
Как да открием правилния медицински специалист?

Многообразието от лекари обърква хората, даже и човек често се пита към какъв лекар да се обърне,...

Публикации

Терминологичен речник при бременност
Терминологичен речник при бременност
Публикация
Как да открием правилния медицински специалист?
Как да открием правилния медицински специалист?
Публикация
Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници
„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници

„Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за ...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 
В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Темата е провокирана от новия вид криптовируси, който се разпространява чрез имейли с цел заплашв...