За нас

JOYSTICK е цялостна платформа за управление и менажиране на болници и медицински центрове създадена от „Смарт Софтуер Системс“ ЕООД / „Smart Software Systems“. Фирмата е създадена през 2009 година и до днес /2017г./ има повече от 7 години опит в технологичното развитие на медицинския софтуер.

JOYSTICK  health care management system

ЦЯЛОСТНА ПЛАТФОРМА ЗА МЕНАЖИРАНЕ НА БОЛНИЦИ И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

JOYSTICK - health care management system е цялостна платформа за управление и менажиране на болници и медицински центрове създадена от „Смарт Софтуер Системс“ ЕООД / „Smart Software Systems“. Медицинският ни софтуер се отличава с успешно изградена инфраструктура, гъвкавост, новаторски решения и разпознаваемост по качество.

 „Смарт Софтуер Системс“ е създадена през 2009 година и до днес /2017г./ има повече от 7 години опит в технологичното развитие на медицинския софтуер. JOYSTICK предоставя на мениджмънта инструмент за постигане на поставените цели и на пациентите по-добро и качествено обслужване.

Софтуерната система е сертифицирана от CSB Ltd. със сертификати ISO/IES 27001:2013 и ISO 9001:2015.

Фирмата се стреми да развива висококачествени комплексни решения и продукти налагащи европейски стандарти, в съответствие с националните политики в областта на здравеопазването.

Интегрираната система за управление на лечебни заведения „JOYSTICK” поддържа модулите:

1.Специализирана доболнична помощ

 1. СИМП
 2. Медикодиагностични дейности МДД
 3. Образна диагностика и PACS
 4. Клинична лаборатория
 5. Микробиология
 6. Патохистология
 7. Генетика
 8. Имунология и др.
 9. Отчитане към НЗОК на СИМП и МДД

2.Специализирана болнична помощ

2.1 Стационар

 1. Оперативна дейност

2.3. Консервативно лечение

2.4. Отчитане към НЗОК на КП и Амб процедури, МИ, реимбурсирани лекарства /всички КП и Амб. процедури/

 1. Онкология

3.1. Модул за разстваряне на цитостатици

3.2. Клинични проучвания

3.3. Химиотерапия

 1. Интеграции
 2. (HADIS)

4.2. НОИ – електронни болнични листи

4.3. НАП – осигурителен статус

4.4. ПИС

4.5. Бизнес навигатор

 1. Логистика – управление на доставките и правилното изразходване на материалитe

5.1. Болнична аптека

5.2. Общоболничен склад

 1. . Репортинг (Business Intelligence)

6.1. Финансови статистики (приходи и разходи)

6.2. Медицинска статистика

6.3. Качествени и количествени показатели

 1. . Ин-витро - единствената работеща в тази сфера система в България

7.1. Клинична част

7.2. Ембриология

7.3. Андрология

7.4. ЦАР и ИАТ

8. Регистратура

9. Каса – фактуриране, паричен поток

10. Хранене

11. Работен график.

Резултати след внедряване на БИС „JOYSTICK”:

 • Канализира процеси и алгоритми на работа
 • Контрол на приходите и разходите
 • Връзка на пациента с болничното заведение
 • Статистическа обработка на данните
 • Пази здравето на пациентите.

Контакти на „Смарт Софтуер Системс“:

Телефон: 0889 693 962; 056 716 341

Aдрес: гр.Бургас, жк.Славейков, бл.1Б, вх.15, ет.1

Е-mail: support@smart-ss.org

Официален уеб сайт:  www.smart-ss.org

2017 година.

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
Терминологичен речник при бременност
Терминологичен речник при бременност

БХС Какво е биохимичен скрининг? Биохимичният скрининг е лабораторно кръвно изследване, с помо...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
Как да открием правилния медицински специалист?
Как да открием правилния медицински специалист?

Многообразието от лекари обърква хората, даже и човек често се пита към какъв лекар да се обърне,...

Публикации

Терминологичен речник при бременност
Терминологичен речник при бременност
Публикация
Как да открием правилния медицински специалист?
Как да открием правилния медицински специалист?
Публикация
Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници
„Онко – Smart“ - Иновативно и практично софтуерно решение за oнкологичните болници

„Смарт Софтуер Системс“ е основен доставчик на персонализиран и иновативен медицински софтуер за ...

Смарт Софтуер Системс ЕООД създаде публикация
2017
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 
В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Темата е провокирана от новия вид криптовируси, който се разпространява чрез имейли с цел заплашв...