Последователи
Д-р Огнян Валентинов  Славов
Анелия Димитрова
Д-р Yuliyan  Kirov
Д-р Yuliyan Kirov
Кардиология
Теодора Христова Жилева
д-р Людмила Крумова Костова
Maya  Marinova
Диляна Бойчева
Диляна Бойчева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
Kristin Hristova Mirovaliea
Kristin Hristova Mirovaliea
Студент по фармация
Маг.-фарм. Ина Иванова  Загорчина
д-р Мевлян Мустафа
г-жа Ekaterina Hristova Manchovska
г-жа Ekaterina Hristova Manchovska
Специалност различна от изброените
Кристиана Ярославова
Кристиана Ярославова
Студент по обществено здраве
1 2