Описание

Логопедични центрове „Медика” – гр. Русе работят с екип от логопеди и психолог. В кабинетите се извършва диагностика, консултиране и се провеждат терапии.

Логопедични центрове „Медика” – гр. Русе работят с екип от логопеди и психолог. В кабинетите сеизвършва диагностика, консултиране и се провеждат терапии на случаи с:

Недоразвитие на речта;

Нарушено звукопроизношение;

Заекване;

Липса на реч;

Дислексия;

Хиперактивност и дефицит на вниманието;

Заболявания от спектъра на аутизма;

Нарушение на слуха;

Детска церебрална парализа;

Афазия.

 

Към нас могат да се обърнат и пациенти със загуба или нарушение на езиково-говорната система вследствие на:

Мозъчен инсулт;

Мозъчен тумор;

Множествена склероза;

Паркинсон.

   За трудно подвижни пациенти и новородени, се предлагат посещения във Вашия дом. При всички пациенти, сеработи по индивидуална програма за възстановяването им. Консултациите се извършват в нашите кабинети, следпредварително записване, в удобно за вас време