Последователи
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
Митко Величков Стайков
Митко Величков Стайков
Студент по дентална медицина
г-жа Нуртен Чаушева
г-жа Нуртен Чаушева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Даниела Робева
д-р Даниела Робева
Нервни болести / Неврология