За нас

Кабинети по: кардиология - Д-р Соломонова, Д-р Великова; неврология - Д-р Вангелов; вътрешни болести - Д-р Великова; физикална и рехабилитационна медицина - Д-р Стайков, Д-р Драгиева