За нас

VII Научна конференция с международно участие "Новости в онкологията" се проведе от 26 до 28 май 2017 г. в хотел "Мелиа Гранд Ермитаж", к.к. Златни пясъци. 

 

Сред разискваните теми бяха: Епидемиология на рака – организация, превенция и контрол, 

молекулярна онкология, имуноонкология, образна диагностика, нуклеарна медицина, хирургично лечение, лъчелечение, грижи, качество на живот и медицинска експертиза в онкологията, вария. 

 

На страницата представяме резюмета на пленарни лекции и доклади на медицински специалисти, изложени на конференцията.