За нас

Основната цел на дейността на Федерацията е пропагандиране и разпространяване на древните знания на Йога за подобряване физическото, психическото и духовно здраве на всички възрастови групи от населението на Република България.

Регистрирана е през 1990 г. като сдружение за обществено-полезна дейност с органи на управление и устав в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Съгласно закона за физическото възпитание и спорта Българска Федерация по Йога притежава лиценз за своята дейност издаден от Минестерство на младежта и спорта.