За нас

Кинезитерапията и рехабилитацията са медицински специалности, които имат за цел да запазят и подобрят здравето на пациента в отсъствие на болест и да лекуват различни заболявания с помощта на естествени природо съобразни фактори.Кинезитерапевт Атанас Джемперлиев е един от най – високо квалифицираните специалисти в гр. Стара Загора . Той предлага алтернативно решение на Вашите здравословни проблеми. А. Джемперлиев използва различни форми на движението и двигателната активност за постигане на пълно функционално възстановяване. В основата на това лечение са лечебната гимнастика, масажа във всичките му разновидности и физикални средства. Дипломира се в най-елитната и престижна академия в България за кинезитерапия и рехабилитация НСА- ‘’Васил Левски’’ през 2013 година и придобива магистърска степен по рехабилитация и кинезитерапия със специализация мануална терапия при атрогенни и неврогенни дисфункции.